Πλήθος συμπολιτών μας συγκεντρώθηκαν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, μετά από κάλεσμα της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για να συζητήσουν την πρόθεση του Δήμου Μαρκοπούλου να εκκινήσει εκ νέου τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών για την 4η-5η ΠΕ στο Πόρτο Ράφτη.
Όλοι οι ομιλητές διαπίστωσαν ότι στη σημερινή οικονομική συγκυρία της επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης, της μείωσης αποδοχών και συντάξεων και της επιβολής σκληρών φορολογικών μέτρων, δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουν οι πολίτες σ’ αυτήν την υποχρέωσή τους.
Εξ άλλου ο Δήμος
· δεν έχει εξασφαλίσει την υποχρεωτική συμμετοχή του Κράτους κατά 30% στο κόστος των έργων υποδομής,
· δεν έχει λύσει το θέμα των αντικειμενικών αξιών (του 2007) με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι εισφορές μας και που βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με τη σημερινή πραγματική αξία των ακινήτων,
· δεν έχουν συνταχθεί πλήρεις και αναλυτικοί πίνακες για κάθε ιδιοκτησία για τις οφειλές σε γη και χρήμα με συμψηφισμό όσων εισφορών έχουν ήδη καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον ο Δήμος παρά την είσπραξη σχεδόν ενός εκατομμυρίου από εισφορές και τα χρήματα αυτά ρητά ορίζεται από το Νόμο ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή έργων υποδομής στην περιοχή από την οποία εισπράττονται, δεν έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ούτε ενός από τα πολλά έργα που χρειάζονται στην 4η – 5η ΠΕ Πόρτο Ράφτη.
Οι πολίτες δήλωσαν, με τις ομιλίες και την υπογραφή τους στο ψήφισμα διαμαρτυρίας, την απόφασή τους
· να αποτρέψουν την έναρξη διαδικασίας είσπραξης εισφορών πριν την υλοποίηση των προϋποθέσεων που ορίστηκαν το 2013,
· να μην καταβάλουν ούτε ένα ευρώ πριν ο Δήμος εξασφαλίσει το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% του προϋπολογισμού των έργων υποδομής που απαιτούνται για την περιοχή μας και κάλεσαν το Δημοτικό Συμβούλιο να ακυρώσει ΑΜΕΣΑ κάθε ενέργεια που στόχο έχει την επανέναρξη της διαδικασίας είσπραξης εισφορών σε γη & χρήμα από την 4η – 5η ΠΕ του Πόρτο Ράφτη και
Απαιτούν την υλοποίηση έργων υποδομής που αντιστοιχούν με το ποσό που εισπράχθηκε το 2013 από τις εισφορές σε χρήμα των συμπολιτών μας και που παράνομα παρακρατείται από το Δήμο και παραμένει αναξιοποίητο.  

Από Admin 2

Αφήστε μια απάντηση