; Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μαρκοπούλου, κάποια στιγμή η συζήτηση άναψε, με αφορμή την αναφορά αν θυμάμαι καλά, εκ μέρους της αντιπολίτευσης, ότι ειδικά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο μηχανικό για να κάνει τις δουλειές του, ενώ υπάρχει πληθώρα μηχανικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας, κος Πολίτης, που είναι πρόεδρος του Λ.Τ., υπεραμύνθηκε της επιλογής αυτής, προτάσσοντας αρκετούς λόγους γι’ αυτό. Στη συζήτηση επενέβη τελικά κι ο δήμαρχος, ο οποίος ανέφερε ότι και στον δήμο έχουν προσπαθήσει να έχουν ένα μεγάλο κύκλο δικηγόρων και να τους δίνουν υποθέσεις, ακόμα και πολύ σοβαρές, να χειριστούν, αποδείχθηκε όμως στην πράξη ότι δεν ήταν τόσο σωστή επιλογή, καθώς υπήρξαν υποθέσεις στις οποίες ο δήμος έφαγε “σφαλιάρες”, καθώς οι δικηγόροι δεν ήταν επαρκείς. Άρα η επιλογή πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που ξέρεις και εμπιστεύεσαι και έχουν την επιστημονική επάρκεια και γνώση του αντικειμένου για το οποίο καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες. Γι’ αυτό και στον δήμο χρησιμοποιούν κυρίως τον κο Παπακωνσταντίνου που έχει όλα τα εχέγγυα και την επάρκεια για να παίρνει τις αποφάσεις που θέλουν. Εντάξει δεν τα είπε έτσι ακριβώς, αλλά περίπου αυτό ήταν το νόημα !! Στο μυαλό μου ήρθε μια ιστορία από το όχι και τόσο μακρινό 2014, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την άποψη που έχει ο δήμαρχος για τον κο Παπακωνσταντίνου, ή μήπως όχι; Τέλος πάντων, διαβάστε την και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Στις 25 Αυγούστου 2014, συνεδρίασε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του δήμου Μαρκοπούλου, υπό την προεδρία του δήμαρχου Σωτήρη Μεθενίτη και με τις 111, 112, 113 και 114/2014 αποφάσεις του, ανέστειλε τις άδειες λειτουργίας 4 καταστημάτων, στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Ράφτη. Οι αποφάσεις αυτές ήρθαν σαν συνέχεια της 2274/2011 απόφασης του ΣτΕ, με την οποία οριζόταν ότι πρέπει να ανασταλούν οι άδειες των συγκεκριμένων καταστημάτων, να γκρεμισθούν τα παράνομα τμήματα, που είχαν προσαρτήσει οι επιχειρηματίες και να επιβληθούν πρόστιμα. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο βήμα του Λ.Τ. για την επιβολή της απόφασης του ΣτΕ. Η θητεία του συγκεκριμένου Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του δήμου Μαρκοπούλου κανονικά έληγε λίγες μόλις ημέρες αργότερα, στα τέλη Αυγούστου. Το επόμενο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, συγκροτήθηκε σε σώμα τον Οκτώβριο του 2014, με πρόεδρο πλέον τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Πολίτη. Στο ενδιάμεσο όμως διάστημα, οι επιχειρηματίες, που θιγόντουσαν από τις παραπάνω αποφάσεις, προχώρησαν σε προσφυγές και αιτήσεις αναστολής, μέχρι να εκδικασθούν οι προσφυγές. Να σημειώσω εδώ βέβαια το παράδοξο, ότι προσφυγή εναντίον τελεσίδικης απόφασης του ΣτΕ, δεν μπορεί να κάνει κάποιος, αλλά προσφυγή εναντίον της απόφασης του Λιμενικού Ταμείου, που στηρίζεται στην απόφαση του ΣτΕ, μπορεί !!! Έτσι λοιπόν, έγινε μια ειδική κατεπείγουσα συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου στις 18 Σεπτεμβρίου του 2014, με την απερχόμενη σύνθεση του Δ.Σ. και πρόεδρο βέβαια τον δήμαρχο Σωτήρη Μεθενίτη, για να οριστεί δικηγόρος που θα εκπροσωπήσει τον δήμο και θα συντάξει και υπομνήματα για τις δίκες των αναστολών. Αντιγράφω από τη δημοσιευθείσα 120/2014 απόφαση του Λ.Τ. με ΑΔΑ: 74ΕΓΩΛΝ-8Ε9, όπου ο δήμαρχος αναπτύσσει την εισήγησή του επί του θέματος: “ … Στις εν λόγω αιτήσεις αναστολής οι προσφεύγοντες επικαλούνται αφενός μεν ζητήματα νομιμότητας των κρινόμενων ανακλητικών πράξεων, αφετέρου δε τη δυσχερώς επανορθώσιμη οικονομική βλάβη που θα υποστούν. Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω ανοιχθείσες δίκες το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ έχει καταστεί διάδικος. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω ισχυρισμοί των προσφευγόντων κρίνονται, ιδιαίτερα όσον αφορά την επικείμενη οικονομική βλάβη που θα υποστούν αυτοί από την άμεση εκτέλεση των ανακλητικών πράξεων, ως σοβαροί. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερα προσεκτική αντιμετώπισή τους”. Μάλιστα!! Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του δήμου Μαρκοπούλου και τον πρόεδρο του προσωπικά είναι κυρίως η οικονομική βλάβη που θα υποστούν οι επιχειρηματίες. Θα χάσουν λεφτά βρε αδερφέ, τι δεν καταλαβαίνεις; Δεν μας ενδιαφέρει η τήρηση της νομιμότητας, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των παροικούντων και των επισκεπτών, μας ενδιαφέρει όμως ότι οι παρανομούντες επιχειρηματίες θα έχουν οικονομική βλάβη, δύσκολα επανορθώσιμη. Στην συνέχεια, τα μέλη του Λιμενικού Ταμείου, που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αφού άκουσαν προσεκτικά τον πρόεδρο κο Σωτήρη Μεθενίτη, ο οποίος πρότεινε τον κο Απόστολο Παπακωνσταντίνου να αναλάβει την υπόθεση “… Εγκρίνει την ανάθεση και παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας «Απ. Παπακωνσταντίνου & Συνεργάτες», να υποβάλει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπομνήματα επί των υπ’ αριθμ. κατ. 22215/2014, 22209/2014, 22198/2014 και 22338/2014 αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως που άσκησαν κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας οι ομόρρυθμες εταιρείες με τις επωνυμίας «Αφοί Κωλέτση Ο.Ε.» και «Χ. Γιαννακόπουλου – Ε. Κωλέτσης Ο.Ε.», καθώς και η Μαρία Καραδήμα και ο Ιωάννης Γκίνης, αντίστοιχα, όπως επίσης και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την απόρριψη των ως άνω αιτήσεων. Η παρούσα εντολή χορηγείται στον ως άνω Δικηγόρο και τη Δικηγορική Εταιρεία του ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας των υπόψη υποθέσεων για τα συμφέροντα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του επί των αντικειμένων αυτών, τα οποία μάλιστα έχουν διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. …”. Και πιο κάτω “… Ως αμοιβή ορίζεται το ποσό των 1.414,5 € συμπ. ΦΠΑ για κάθε ένα εκ των υπόψη υπομνημάτων, σύνολο δηλαδή 5.658,00 € συμπ. ΦΠΑ”. Η συνέχεια είναι λίγο – πολύ γνωστή στους “παροικούντες την Ιερουσαλήμ”. Ο Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, με όπλο όχι μόνο “την ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία του ως Δικηγόρου επί των αντικειμένων αυτών, τα οποία μάλιστα έχει διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα”, αλλά και την 2274/2011 τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί επαρκώς τις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του δήμου Μαρκοπούλου. Έχασε και τις 4 δίκες. Καλά, πως έγινε αυτό; Πως κατάφερε ο υπερεπαρκής δικηγόρος – και πρώην συνεργάτης του Κατρούγκαλου – να χάσει και τις 4 δίκες; Μήπως τελικά, λέω μήπως, το Δ.Σ. του Λ.Τ. και ο πρόεδρος του, ήθελαν να χαθούν οι δίκες; Αλλά μπα, δεν μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Τελικά, να που και οι καλύτεροι έχουν τις “άτυχες” στιγμές τους. Έστω και αν είναι 4 συνεχόμενες… Παρεμπιπτόντως, έχουμε 2016 και τα συγκεκριμένα μαγαζιά στο λιμάνι λειτουργούν κανονικά, σαν να μην έχει γίνει τίποτα.   Μαρκόπουλο 12 Μαρτίου 2016 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ         

Από admin

Αφήστε μια απάντηση