Το ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Άλλη μια φωτιά στο χώρο του παράνομου δημοτικού χώρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων και της παράνομης χωματερής που ανέχεται ο Δήμος και η Περιφέρεια Αττικής.
Άλλη μια εγκληματική ενέργεια που δηλητηριάζει το περιβάλλον μας.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, από τις αρχές του 2017, είχε κάνει αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα Περιβάλλοντος και ήδη έχει σχηματιστεί φάκελος δικογραφίας με στοιχεία Δικογραφία ΓΠ 2017/90 (αρ. βιβλίου μηνύσεων).

Το κείμενο που καταθέσαμε στον αρμόδιο Εισαγγελέα έχει ως εξής:

A.Π. ΕΞ 076/2017
Προς: κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
Αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος
Πόρτο Ράφτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
Για την ύπαρξη παράνομης χωματερής και μη αδειοδοτημένου δημοτικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον χώρο των λατομείων Μαρκοπούλου Μεσογείων
Ως Ένωση Φυσικών Προσώπων με έδρα το Πόρτο Ράφτη στο Δήμο Μαρκοπούλου αλλά και ως κάτοικοι και δημότες Μαρκοπούλου και έχοντες έννομο συμφέρον, αναφέρουμε την δραστηριότητα που έχουμε παρατηρήσει να λαμβάνει χώρα στον χώρο των λατομείων του Δήμου Μαρκοπούλου και παρακαλούμε για την εκ μέρους σας διερεύνηση ευθυνών δημόσιων φορέων και των εκπροσώπων τους, εφ’ όσον κριθεί ότι οι πράξεις που τελούνται εκεί είναι σε αντίθεση με τα όσα ο Νόμος ορίζει.
Συγκεκριμένα:

 1. Τμήμα του χώρου των «ανενεργών» λατομείων στο Μαρκόπουλο έχει μετατραπεί σε μη αδειοδοτημένη και παράνομη χωματερή, όπου αποτίθενται από αγνώστους απορρίμματα (οικιακά, οικοδομικά και πιθανόν ιατρικά απόβλητα) χωρίς κανέναν έλεγχο.
  Κάθε καλοκαίρι εδώ και χρόνια στο χώρο ξεσπά πυρκαγιά, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα του Δήμου μας αλλά και των γύρω περιοχών να επιβαρύνεται σημαντικά με άγνωστης σύνθεσης ρύπους.
  Τα στραγγίσματα της παράνομης χωματερής είναι βέβαιο ότι μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, εισδύουν στο παμπάλαιο δίκτυο ύδρευσης ενώ καταλήγουν στη θάλασσα, δημιουργώντας τεράστιους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών της παραλιακής πόλης του Πόρτο Ράφτη.
 2. Στον ευρύτερο χώρο των λατομείων λειτουργεί από χρόνια δημοτικός – μη αδειοδοτημένος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
 3. Κατά διαστήματα παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στο χώρο των λατομείων, που θεωρητικά είναι ανενεργά και με αποφάσεις της Δικαιοσύνης έχει αποτραπεί η επαναλειτουργία τους.
  Οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο του χώρου και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, Δήμος Μαρκοπούλου, Περιφέρεια Αττικής και Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας απλά διαπιστώνουν τις διαπραττόμενες πράξεις (αν δεν αποτελούν δικό τους πεδίο δράσης όπως ο μη αδειοδοτημένος δημοτικός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων) χωρίς να παρεμβαίνουν τουλάχιστον αποτρεπτικά προς αυτές.
  Χαρακτηριστική είναι η συνέντευξη του Δημάρχου Μαρκοπούλου κ. Μεθενίτη και του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Φιλίππου στην εκπομπή ECO NEWS του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ στις 5 Δεκεμβρίου 2016 όπου είπαν τα εξής:
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας μη αδειοδοτημένος, αυτή τη στιγμή, σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, τον οποίο λειτουργούμε εδώ και περίπου 10 χρόνια».
  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ: «Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται είτε με ευθύνη του Δήμου είτε και από τους κατοίκους (και γνωρίζω σε πάρα πολλούς Δήμους γίνεται αυτό το πράγμα) προσωρινές εναποθέσεις.
  Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό γίνεται σε χώρους τελείως αφύλακτους.
  Εγκυμονεί κινδύνους περιβαλλοντικούς και είχαμε τουλάχιστον τρία ή τέσσερα κρούσματα πυρκαγιών σε τέτοια σημεία το καλοκαίρι που πέρασε».
  Στη δε ανακοίνωση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Φάμελλου, που επισκέφθηκε το χώρο λόγω της πυρκαγιάς που είχε προκληθεί αναφέρονται τα εξής:
  “Σήμερα, στα Λατομεία Μαρκοπούλου εντοπίσαμε κάποια από τα βασικά, αρνητικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, καταπατημένες, δημόσιες, δασικές εκτάσεις, παράνομη απόρριψη αποβλήτων, λειτουργία ενός κυκλώματος παραοικονομίας γύρω από τα απόβλητα και τις παράνομες απορρίψεις, ελλιπή έλεγχο.
  ….. Η διακοπή των παράνομων απορρίψεων αποβλήτων, η κατασκευή και η λειτουργία οργανωμένων και σύγχρονων μονάδων διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς και η ανάκτηση ωφέλιμων πόρων είναι επιβεβλημένες. Τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της οικονομίας και της εργασίας. Έτσι ώστε να μην δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και παραθυράκια στους κάθε λογής επιτήδειους.
  ….. Η παράνομη απόρριψη αποβλήτων δεν οφείλεται μόνο στους ελαστικούς μηχανισμούς ελέγχου. Οφείλεται και στην έλλειψη ολοκληρωμένων υποδομών διαχείρισης όλων των αποβλήτων, όχι μόνο των αστικών, αλλά και των βιομηχανικών και των επικινδύνων και των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων. Χρειαζόμαστε υγιή επιχειρηματικότητα, στήριξη του τουρισμού και το κυριότερο, η κοινωνία μας να ζει με υγεία, σε ένα σωστό περιβάλλον”, κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ.
  (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=4505&language=el-GR )
  Συμπερασματικά και οι 3 θεματοφύλακες του περιβάλλοντος στην περιοχή αρκούνται σε διαπιστώσεις ύπαρξης των δράσεων που μολύνουν & καταστρέφουν το περιβάλλον χωρίς έστω να ανακοινώνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του.
  Επειδή τα λατομεία στο Μαρκόπουλο έπρεπε να είναι ανενεργά αλλά πολύ συχνά παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στους χώρους τους,
  Επειδή η αυθαίρετη απόθεση απορριμμάτων και η δημιουργία ανεξέλεγκτης χωματερής αποτελούν υγειονομική βόμβα για την περιοχή του Μαρκόπουλου και του Πόρτο Ράφτη,
  Επειδή οι συχνές αναφλέξεις της χωματερής προκαλούν την έκλυση επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία αερίων ρύπων,
  Επειδή κάθε δημοτικός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων πρέπει να έχει την κατά Νόμο άδεια, μετά από τους ελέγχους ασφαλείας που ορίζει ο Νόμος,
  Επειδή εκείνοι που θα έπρεπε να αποτελούν τους θεματοφύλακες του περιβάλλοντος, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αρκούνται σε διαπιστώσεις και δεν προβαίνουν (εξ όσων γνωρίζουμε) σε πράξεις προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων,
  Παρακαλούμε να εξετάσετε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, την αναφορά μας
  και εφ’ όσον κριθεί ότι οι πράξεις που τελούνται εκεί αλλά και οι παραλείψεις δημόσιων φορέων και των εκπροσώπων τους είναι σε αντίθεση με τα όσα ο Νόμος ορίζει, να αποδώσετε τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή

Από admin

Αφήστε μια απάντηση