Η καθαρότητα των υδάτων μιας παραθαλάσσιας πόλης είναι στενά συνδεδεμένη με το δίκτυο αποχέτευσης και την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. 
Το καλοκαίρι του 1990 ο δήμος Μαρκοπούλου κατάφερε να εντάξει το δίκτυο αποχέτευσης και το Βιολογικό στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Το πρώτο πρόγραμμα ένταξης ήταν το ENVIREG και αφορούσε δράσεις για την καταπολέμηση της μόλυνσης της θάλασσας και τη προστασία και αποκατάσταση των παράκτιων ζωνών. Το 1996 μπήκαν στο σύστημα και τα Καλύβια με τον Κουβαρά όταν με αριθμό 9503 της 5-11-1996 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρηματοδοτεί το έργο με 10.476.000 ευρώ προβλέπει μεταξύ των άλλων δικτύων ( Μαρκόπουλο, Καλύβια, Κουβαρά) 18.054 μέτρα αποχετευτικού δίκτυο στο Πόρτο Ράφτη το οποίο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι της 31-12-1999! Και στις τρεις υπόλοιπες πόλεις τα δίκτυα προχωρήσανε, στο Μαρκόπουλο, κατά δήλωση Δημάρχου, ολοκληρώθηκε κατά 95% όπως και ο Βιολογικός. Στη μοναδική πόλη που δεν κατασκευάστηκε ούτε μέτρο είναι η παραθαλάσσια πόλη του Πόρτο Ράφτη στο όνομα της οποίας εντάχθηκαν στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και οι άλλες τρεις πόλεις. Πώς εξηγείται αυτό και γιατί δεν λογοδοτούν οι υπεύθυνοι;

Χρήστος Κωτούλας 

Από Admin 2

Αφήστε μια απάντηση