Η απάντηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο αίτημα της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ αναφέρει: «Η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από απρόβλεπτα γεγονότα βάσει των οποίων δικαιολογείται η κατεπείγουσα ανάγκη. Στην περίπτωση όμως των προαναφερομένων χώρων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας δεν υπάρχει εκδηλωμένη καταστροφή αλλά λαμβάνει χώρα η κατ’ επανάληψη εναπόθεση στερεών αποβλήτων.»

Παρ’ όλο που ο Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α’) : Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις στο άρθρο 2 αναφέρει: «1. α. Καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον. 2. Κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου ή τεχνολογικού συμβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε συνδυασμό με την ένταση των καταστροφών, που μπορεί να προκληθούν στους πολίτες, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις υποδομές μιας περιοχής.»

Τώρα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι!

Από Admin 2

Αφήστε μια απάντηση