Α.Π. ΕΞ 119
Πόρτο Ράφτη, 31 Οκτωβρίου 2019
ΠΡΟΣ
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου κ. Μαντάλα Καλή

Κοινοποίηση: 
Δήμαρχο Μαρκοπούλου κ. Αλλαγιάννη
Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
κ. Μαντάλα Μαρίκα
κ. Αδάμο Γεώργιο
κ. Πολίτη Ιωάννη
κ. Δρίτσα Χρήστο
κ. Συλλελόγλου Αντρέα

Κυρία Πρόεδρε,

Την 2α Σεπτεμβρίου 2019 κατατέθηκε στο Δήμο Μαρκοπούλου αίτημα 165 πολιτών οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 του «πρότυπου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου» και το άρθρο 215 παρ. 3 Ν 3463/2006 «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» όπως ισχύει σήμερα, ζητούσαν να συγκληθεί ΑΜΕΣΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου με μοναδικό θέμα «Το πρόβλημα αποκομιδής των απορριμμάτων και της παράνομης χωματερής στα νταμάρια και οι άμεσες λύσεις που απαιτούνται». 
Χωρίς να παραγνωρίζουμε τα θετικά βήματα που έγιναν το Σεπτέμβριο παρατηρούμε ότι σήμερα ήδη η κατάσταση επιδεινώνεται εκ νέου. 
Είναι φανερό ότι το πρόβλημα χρειάζεται οργανωμένο σχέδιο και οριστικές λύσεις.
Γι’ αυτό επανερχόμαστε στο αίτημα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να παρουσιαστεί το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής σχετικά με όλες τις πτυχές του προβλήματος της καθαριότητας και να παρθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά.
Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή
 

Από Admin 2

Αφήστε μια απάντηση