Η Αποχέτευση αποτελεί πρώτο σε προτεραιότητα έργο για το Πόρτο Ράφτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της υγείας των πολιτών.

Η έγκριση χρηματοδότησης του έργου αποχέτευσης μέρους της πόλης του Πόρτο Ράφτη έγινε από το ΕΣΠΑ, μέσω της Περιφέρειας Αττικής, με 29 εκ ευρώ (απόφαση 5501/11.11.2015).
• Στις 16/7/2018 υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση με εργολάβο, που αφορούσε το υποέργο «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη», με προβλεπόμενη την κατασκευή 8 αντλιοστασίων κόστους 4,8 εκ. ευρώ και προθεσμία ολοκλήρωσης 30 μηνών.
Σήμερα, 19 μήνες μετά, καμία εργασία δεν έχει ξεκινήσει.
• Στις 3/10/2019 πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να εξεταστούν οι ενστάσεις πολιτών σχετικά με τη θέση των αντλιοστασίων, παρ’ ότι ο σχεδιασμός τους ήταν από έτη γνωστός.
Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν, με τη δέσμευση πως μικρές τροποποιήσεις του σχεδιασμού θα μπορούσαν να γίνουν στην πορεία του έργου.
Στην ίδια συνεδρίαση ενημερωθήκαμε σχετικά με τις δυνατότητες του συνολικού έργου, το οποίο θα είναι δυνατόν να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες του συνόλου της πόλης του Πόρτο Ράφτη.
• Παράλληλα επιβλήθηκε πρόστιμο σε βάρος του αναδόχου του έργου κατασκευής των αντλιοστασίων από την επιβλέπουσα Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου, ύψους 15.000 ευρώ, λόγω καθυστέρησης της έναρξης εργασιών.
• Στις 14/2/2020 ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το υποέργο «Δίκτυο αποχέτευσης Πόρτο Ράφτη» που αφορά την κατασκευή όλων παραλιακών δικτύων και τον αγωγό μεταφοράς προς τη θέση του βιολογικού καθαρισμού στη Μερέντα, προϋπολογισμού 21 εκ. ευρώ.
Η επιτροπή επιστημόνων της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ συναντήθηκε με το Δήμαρχο και τη Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία του έργου και τις προοπτικές ολοκλήρωσής του, τονίζοντας ότι οι ειδικές γνώσεις των μελών της είναι στη διάθεση του Δήμου όπου χρειαστεί.
Από τη συνάντηση αποκομίσαμε υποσχέσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου χωρίς όμως συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Θεωρούμε αδιανόητο να χαθεί εκ νέου η ευκαιρία κατασκευής έστω και ενός μικρού τμήματος του έργου της αποχέτευσης για το Πόρτο Ράφτη, δεδομένου ότι οι χρηματοδοτήσεις έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.
Είναι απαράδεκτο να επαναληφθούν τα προ 20ετίας γεγονότα που με το άλλοθι της διαφύλαξης του περιβάλλοντος στην παραλιακή πόλη του Πόρτο Ράφτη, χρηματοδοτήθηκαν και ολοκλήρωσαν την αποχέτευσής τους το Μαρκόπουλο, τα Καλύβια και ο Κουβαράς!
Είναι εγκληματική ενέργεια για το περιβάλλον η σκόπιμη παρεμπόδιση της υλοποίησης του έργου.
Το ότι δεν αποδόθηκαν ευθύνες (όχι μόνο πολιτικές αλλά και οικονομικές και ποινικές) πριν 20 χρόνια δε σημαίνει ότι η ίδια κατάσταση επιτρέπεται να επαναληφθεί χωρίς κάποιος να κριθεί υπεύθυνος.
   
 

Από Admin 2

Αφήστε μια απάντηση