Σ’ ευήκοα ώτα κατέθεσε η Ένωση Πολιτών «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την κοινωνία και το Περιβάλλον» με έδρα το Πόρτο Ράφτη, την πρότασή της για τη μεταφορά των λυμάτων της πόλης του Πόρτο Ράφτη στο ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας ύστερα και  από το σχετικό ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης που πραγματοποίησε  στο θέατρο Σάρας  Δημοτική αρχή του Δήμου Μαρκοπούλου την Κυριακή της  05.07.2020 .  
Μάλιστα, σε συνέχεια της αποστολής του σχετικού ψηφίσματος προς την ΕΥΔΑΠ και του αιτήματος για συνάντηση, πραγματοποιήθηκε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων της συντονιστικής επιτροπής της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ με εκπροσώπους της ΕΥΔΑΠ την Τετάρτη 15/7/2020 στα γραφεία της τελευταίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης από την πλευρά των μελών της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ετέθησαν υγειονομικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά  προβλήματα που αντιμετωπίζει  η παράκτια  πόλη του Πόρτο Ράφτη από την έλλειψη Αποχέτευσης.
Τονίστηκε με έμφαση η αδυναμία των Δημοτικών Αρχών του Μαρκόπουλου διαχρονικά, που παρά τις προσπάθειες επί 30 χρόνια δεν κατάφεραν να κατασκευάσουν ούτε μέτρο δικτύου στο Πόρτο Ράφτη, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται όλο και  περισσότερο το θαλάσσιο περιβάλλον. Υπογραμμίστηκαν  οι κίνδυνοι των  καθυστερήσεων ή /και ματαίωσης των έργων και βέβαια η επιβολή προστίμων από την Ε.Ε.
Ήταν σαφής από την πλευρά της ΕΥΔΑΠ η διάθεση αξιολόγησης της πρότασης για την αποχέτευση του συνόλου του Πόρτο Ράφτη στο ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου, με τεχνικά -οικονομικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί επίσπευση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και η διαφύλαξη των ευρωπαϊκών πόρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση, η αποστολή επίσημου αιτήματος προς την ΕΥΔΑΠ με έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση από την ΕΥΔΑΠ σχετικά με το νέο σχεδιασμό,  τη βέλτιστη χρήση των ΚΕΛ και ειδικότερα του ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας. Τα τελευταία χρόνια η περιοχή μας έχει υποστεί ριζικές δομικές αλλαγές, όπως ο ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος», τα βιομηχανικά και εμπορικά πάρκα, η αστική επέκταση, χωρίς να έχει δοθεί λύση σε μια χαίνουσα πληγή για την περιοχή, όπως είναι το αποχετευτικό σύστημα.
Ως μηχανικοί και γνώστες του αντικειμένου, πιστεύουμε ότι η ΕΥΔΑΠ, η οποία διαθέτει την τεχνογνωσία και τους πόρους, μπορεί  για να εκτελέσει με αποτελεσματικότητα το έργο της ορθής διαχείρισης των λυμάτων. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που επικοινωνήσαμε με τα στελέχη της ΕΥΔΑΠ, η εταιρεία ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και μάλιστα σήμερα έστειλε την σχετική επιστολή απάντηση προς εμάς και το Δήμο Μαρκοπούλου.
Πλέον, η ευθύνη βρίσκεται στους πολιτικούς άρχοντες της πόλης μας, που τους καλούμε να τιμήσουν τις θέσεις τους και να σεβαστούν την από 5/7/2020 απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης.
Ως ενεργοί πολίτες, είναι καθήκον και υποχρέωσή μας να δράσουμε για το καλό του τόπου μας. 
Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή

Από Admin 2

Αφήστε μια απάντηση