Παρακάτω η επιστολή προς το δήμαρχο από την Παρέμβαση για την κοινωνια και το περιβάλλον:

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κύριε Δήμαρχε, 

Στις 24/11/2021 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η «Μελέτη σχεδιασμού και λειτουργίας συστήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Μαρκοπούλου».

Απέναντι στις εύλογες ενστάσεις Δημοτικών Συμβούλων ότι η υπό έγκριση Μελέτη δεν συζητήθηκε καθόλου με τους πολίτες και τους συλλόγους της περιοχής, τονίσατε ότι η Μελέτη έγινε με επείγουσες διαδικασίες διότι ήταν προϋπόθεση για να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την απόκτηση δύο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων.

Και υποσχεθήκατε ότι η Μελέτη θα τεθεί υπ’ όψιν των πολιτών και των φορέων τους για συζήτηση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Όμως τα γεγονότα δεν είναι ακριβώς έτσι:

  • Αρχικά η Μελέτη ανατέθηκε με την 154/2020 (14/12/2020) Απόφαση του Προέδρου της ΚΔΕΜ με κόστος 19.840 ευρώ.

Από τον 12/2020 έως και την έγκρισή της τον 11/2021 μεσολάβησαν 11 μήνες, διάστημα ικανό για να συμπεριληφθεί στη διαδικασία εκπόνησής της η δημόσια διαβούλευση.

  • Στη συνέχεια, από την έγκρισή της από το ΔΣ παρήλθαν 15 μήνες και ούτε μία δημόσια συζήτηση έγινε επ’ αυτής.
  • Διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότεροι Δήμοι ανακοινώνουν τη δημιουργία ή τον εμπλουτισμό της Δημοτικής τους Συγκοινωνίας με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.

Καμία είδηση δεν έχουμε για την έγκριση ή μη της πρότασης του Δήμου μας για την απόκτηση αντίστοιχου εξοπλισμού.

Ακόμα και αν η κίνηση 2 δημοτικών λεωφορείων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το πάγιο αίτημα των πολιτών για τη λειτουργία δημόσιας αστικής συγκοινωνίας, θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα σύνδεσης κυρίως της πόλης του Πόρτο Ράφτη αλλά και του Μαρκόπουλου με το σταθμό του Μετρό στο Κορωπί.

Ζητάμε

  • Να ενημερωθούμε για την τύχη της πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου για την απόκτηση των 2 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων.
  • Να ξεκινήσει άμεσα η δημόσια διαβούλευση για την άμεση έναρξη λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας, έστω και με την λειτουργία κατ αρχήν μόνο με τα δύο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.

Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η Συντονιστική Επιτροπή

Από admin

Αφήστε μια απάντηση