Η περίπτωση του Δήμου Μαρκοπούλου

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας παράλληλα με την συνεχή,  αυξανόμενη  παράδοσή τους στους ιδιώτες, (κυρίως στο ξένο κεφάλαιο), έχουν μετατραπεί σε επιχειρήσεις όπου ο κύριος στόχος είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους και όχι η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχοντας χάσει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της, παρακολουθεί αδιάφορη και αμέτοχη.

Θεωρούμε πως είναι χρήσιμη η διερεύνηση του ρόλου των επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών στο Δήμο μας, συγκεκριμένα των ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, Τραπεζών.

Στόχος να σημειώσουμε τα τεκταινόμενα στην περιοχή μας σχετικά με αυτές τις επιχειρήσεις και να εξάγουμε τα αναγκαία συμπεράσματα.

ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ είναι μία επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας που στο παρελθόν είχε γραφεία ακόμη και στο πιο απομακρυσμένη Κωμόπολη πχ στον Έβρο και ταχυδρομικούς να πηγαίνουν και στο τελευταίο χωριό για εξυπηρέτηση των πολιτών

Σταδιακά, τα καταστήματα μειώθηκαν και επομένως και η εξυπηρέτηση των κατοίκων μειώνεται. 

Στο πλαίσιο της «εξυγίανσης» τους, η διοίκηση των ΕΛΤΑ αποφασίζει (2021), την αποχώρηση 1.968 εργαζόμενων με εθελουσία έξοδο, σε ευθυγράμμιση με τις κυβερνητικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που σκοπεύουν την μείωση των σημείων εξυπηρέτησης Τραπεζών & Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού.

Το 2010 ήταν περίπου 7500, το 2019 περίπου 5.615 άτομα και σήμερα οι εργαζόμενοι το 2023 μειώνονται σε περίπου 3000. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, εθελούσιες εξόδους προσωπικού που έχουν πραγματοποιηθεί πότε στην Ελλάδα, όπως αναφέρουν εργατολόγοι.

Η εξέλιξη αυτή φανερώνει την έννοια της εξυγίανσης και του στόχου του ορθολογισμού όπως τον παρουσιάζουν οι κυβερνήσεις μας.

Μετά την εξέλιξη αυτή οι κυβερνήσεις και διοικήσεις αισθάνονται περηφάνια που ο ισολογισμός της χρήσης (πχ του 2020) είναι σημαντικά βελτιωμένος.

Έχουν κλείσει περίπου 200 καταστήματα μεταξύ 2012 και 2022 και σήμερα έχουν απομείνει περίπου 625. 

Η εξέλιξη αυτή έχει ωφελήσει τις ιδιωτικές ταχυδρομικές εταιρείες Courier όπως επιτάσσει το Νεοφιλελεύθερο δόγμα. 

Στο Πόρτο Ράφτη δεν υπάρχει υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Η τοποθέτηση θυρίδων σε όλη την έκταση του Δήμου ασφαλώς διευκολύνει τους Δημότες, όμως για οικονομικές δοσοληψίες η παραλαβή δεμάτων ή αποστολή συστημένων, ο δημότης οφείλει να μεταβεί στο Μαρκόπουλο. 

Έχοντας υπόψη και τη δημογραφική εξέλιξη σε Πόρτο Ράφτη πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει κατάστημα ΕΛΤΑ και στο Πόρτο Ράφτη. 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στο Πόρτο Ράφτη υπήρχαν 4 υποκαταστήματα Τραπεζών ενώ σήμερα δεν υπάρχει κανένα κατάστημα αλλά μόνο ΑΤΜ, τα οποία πολύ συχνά δεν λειτουργούν και επομένως για κάποια εξειδικευμένη εργασία, ο δημότης πρέπει να μεταβεί στο Μαρκόπουλο. 

Επειδή, στόχος πρέπει να είναι η ύπαρξη ενός έστω δημόσιου Τραπεζικού καταστήματος στο Πόρτο Ράφτη, η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει την επίτευξή του.

Να επισημάνουμε επιπλέον ότι σε εφαρμογή του Νεοφιλελεύθερης πολιτικής συγκεκριμένα μεταξύ 2010 και 2021 με βάση τα στοιχεία της ίδιας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών έχουμε δραστική μείωση τραπεζικών καταστημάτων αλλά και προσωπικού ιδιαίτερα μεταξύ 2010 και 2021. Άρα δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε.

Για λόγους σύγκρισης να αναφέρουμε πως μια πόλη με συγκρίσιμο περίπου πληθυσμό, τόσο το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι λόγω Τουρισμού ή παραθερισμού, η Ιεράπετρα διαθέτει 4 υποκαταστήματα Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΛΦΑ, EUROBANK και 2 Συνεταιριστικές (ΚΡΗΤΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ).

ΈτοςΑριθμός καταστημάτων  Υπάλληλοι
2000298162950
2010374359967
2021354930619

 Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

ΔΕΗ

Στον Όμιλο ΔΕΗ,σε συνέχεια της διάσπασης του σε θυγατρικές, ο αριθμός εργαζόμενων αλλά και καταστημάτων στην Ελληνική Επικράτεια έχει μειωθεί. 

Για το Δήμο Μαρκοπούλου δυστυχώς δεν υπάρχει κατάστημα ΔΕΗ και γι’ αυτό όπως γνωρίζουμε αν υπάρξει ανάγκη πρέπει να μεταβούμε στο κατάστημα Κορωπίου. 

Αν όχι σε Πόρτο Ράφτη τουλάχιστον στο Μαρκόπουλο πρέπει να υπάρξει κατάστημα της ΔΕΗ. 

Επίλογος 

Όπως καταλαβαίνουμε η εξέλιξη αυτή, η υποβάθμιση δηλαδή των κοινωφελών υπηρεσιών, είναι συνέπεια γενικότερων αντιλήψεων για το δημόσιο Τομέα, κινείται στη λογική της εξαφάνισης του δημόσιου τομέα και την στήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Ένας σύγχρονος Δήμος δεν πρέπει να αμελεί αλλά να ενδιαφέρεται για τις κοινωφελείς υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση (ποιοτική λειτουργία, τιμολόγια) των Δημοτών.

Καλούμε τον Δήμο να προβεί σε ενέργειες προς τους οργανισμούς και επιχειρήσεις αυτές , εγγράφως με αίτημα την αποκατάσταση της εξυπηρέτησης των δημοτών.

Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Η Συντονιστική Επιτροπή

Από admin

Αφήστε μια απάντηση